SOS

SOS telefoni

SOS telefoni pružaju uslugu telefonskih konsultacija ženama ugroženim nasiljem od strane partnera ili člana porodice. Primarni cilj je osnaživanje žene da izađe iz situacije nasilja. Tokom ovih razgovora žena može dobiti osnovnu psihološku pomoć kao i elementarne informacije pravne i socijalne prirode, te u dogovoru sa organizacijom napraviti konkretan plan aktivnosti vezan za trajno rešenje problema.

BEOGRAD

Savetovalište protiv nasilja u porodici – SOS telefon i sigurna kuća
0800 011 011 besplatan poziv radnim danima 10-19h
011/ 2769 466 radnim danima 10-19h
062/304560 nocu 19-10h

Autonomni Ženski Centar – SOS telefon
011 266-2222
radnim danom 10-20h

Anti Trafiking Centar (ATC) – SOS telefon za žrtve trgovine ženama
011/ 3239 002 radnim danima 10-18h

ASTRA Akcija protiv trgovine ženama – SOS telefon
011/785-0000, 065/3347-817, dostupan 24h
Evropski broj za nestalu decu 116-000

Incest trauma centar – SOS telefon
011/3441-737, 011/3861-332 – 24h

No mobbing – SOS protiv zlostavljanja na poslu
064/ 2127-880 svakog dana od 8 do 22h

ZEMUN
Udruženje samohranih majki
011/ 3161 462
radno vreme 8-16h

CENTRALNA SRBIJA

ARILJE
Humanitarno udruženje ARD – SOS telefon
013/ 893 268 radnim danima 10-18h

Centar za podršku ženama – SOS telefon
0800-10-10-10
radnim danima od 10 do 17h

BAJINA BAŠTA
Humanitarno udruženje ARD – SOS telefon
031/ 869 023
radnim danima 10-18h

VELIKA PLANA
Žene u akciji
026 /514-614

KRAGUJEVAC
Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici – Centar za razvoj socijalnih usluga “Knjeginja Ljubica”
034/ 302-866
dostupan 24h

SOS telefon
034/305-641
utorkom i cetvrtkom od 14 do 17h

Oaza sigurnosti – SOS telefon
034/332-048
radnim danima od 8 do 15h

KRALJEVO
Udruženje Fenomena – SOS telefon
036/235-706
ponedeljkom, utorkom i petkom od 12 do 16h

KRUŠEVAC
SOS telefon i pravno savetovalište za žene i decu žrtve nasilja
037/440-470
utorkom, sredom i cetvrtkom od 11 do 14h i od 17 – 20h
ponedeljkom i petkom od 17 do 20h

LESKOVAC
Organizacija “Žene za mir” – SOS telefon
016 /237-300 i 016 /237-301
radnim danima 18-21h

LOZNICA
Udruženje gradana “Svetionik” – SOS telefon
015 /882 107
radnim danima 16-20h

NOVI PAZAR
Kulturni centar Damad – SOS telefon
020/ 332 755
radnim danima 18-21h

NIŠ
Sigurna kuca – Centar za socijalni rad
018/521 210
dostupan od 08 do 16h

SOS telefon za Romkinje i decu žrtve nasilja
018/515-318
radnim danima od 9 do 13h i 17 do 20h

POŽEGA
Humanitarno udruženje ARD – SOS telefon
031/ 816 475

SMEDEREVSKA PALANKA
SOS telefon
026/322-841
ponedeljak i petak od 11 do 13h; utorak i cetvrtak od 17 do 19h
Pravne konsultacije: ponedeljak i sreda od 17 do 19h

SMEDEREVO
Sigurna kuca – Centar za socijalni rad
062/60-80-80
dostupan 24h

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
026/ 617 480
radnim danima 18-21h

UŽICE
Centar za devojke – SOS telefon
031/ 510 517
radnim danima 18-21h

Humanitarno udruženje ARD – SOS telefon

031-521-441
radnim danima 8-20h

SOS telefon za osobe sa iskustvom nasilja u porodici

0800-333-445

VALJEVO
HORA – SOS telefon
014/ 90 40
radnim danima 10-13h i 17-20h

VRANJE
Odbor za ljudska prava – SOS telefon
017/ 410 822
017/ 414 854
radnim danom 10-20h i vikendom 17-20h

VLASOTINCE
SOS telefon i sklonište
016/877-490
dostupan radnim danima i subotom od 10 do 14h i od 18 do 20h

SOS telefon
016/ 874 744
radnim danima 18-21h

ZAJEčAR
Udruženje majki – SOS telefon
019/ 426 625

VOJVODINA

JEDINSTVENI SOS TELEFON – 0800 10 10 10 (10-20h radnim danom, besplatan poziv)

BAČKA TOPOLA
Klub žena Hera – SOS telefon
024/714-140 – radnim danima od 9 do 17h

NOVI SAD
Sigurna kuca-Centar za socijalni rad
021/646-5746
svakog radnog dana od 7 do 19h i vikendom od 09:30 do 16:30

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
021/ 422 740

NOVI BEČEJ
SOS telefon na jezicima manjina
023/774-959, 023/775-843
radnim danima od 10 do 15h

PANČEVO
Sigurna kuca i SOS telefon – Centar za socijalni rad
0800/ 100 113
svakog radnog dana od 9h do 19h. besplatan poziv

SOS telefon
013/ 519 966

SOMBOR
SOS telefon i sklonište – Centar za socijalni rad
025/482-499
svakog radnog dana od 07:30 do 15h

Ženska alternativa – SOS telefon
025 27 321
radnim danima 10-21h

VRŠAC
Centar za prava žena – SOS telefon
013/ 822 795
064/64-54-067,
radnim danima od 17 do 19h

ZRENJANIN
Sigurna kuca – Centar za socijalni rad
064/64-88-103
064/64-88-104
064/64-88-105
dostupna 24h

Zrenjaninski edukativni centar – ZEC
023 581350 (ponedeljkom, četvrtkom i subotom od 14 do 18h)

Izvor: Sigurna kuća