DONACIJE

Vaša donacija će omogućiti da Cedra bude brža u realizaciji projekata koja se tiču društvenog dobra.

 

Naziv računa: CEDRA/Centar za društvenu ravnotežu

Adresa: Grčića Milenka 111000 Beograd
PIB:109783206 i MB: 28214898

Broj računa dinarski: 160-463089-43

Broj računa devizni: partija broj: 00-540-0001919.7
IBAN broj: RS35160005400001919727

Naziv banke: Banca Intesa AD Beograd

Adresa banke: Milentija Popovića 7B, Novi Beograd 11000 Beograd

Svrha: donacija