NASLOVNA

Centar za društvenu ravnotežu  (CEDRA) je nevladino i neprofitno udruženje sa sedištem u Beogradu.

Centar za društvenu ravnotežu ima za cilj da kroz neformalne vidove obrazovanja, kulturu, umetnost, nauku razvije različite vidove edukacija, programa i kampanja koje će za cilj imati unapređenje ravnopravnosti, stepena informisanosti i uključenosti građana i građanki  u društvene procese u Srbiji.

Cedra se zalaže za mir i promociju ideja slobode, jednakosti, tolerancije i solidarnosti u društvu.

Kismet je dobio priznanje za Najbolji ženski angažovani film u 2017. godini, koju dodeljuje BeFem (Beogradski feministički festival).

Autorka plakata: Ana Tešović